สำหรับบางท่านที่ตั้งใจซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านแล้วมาปลูกเอง (ตามใจผู้อยู่) กับบริษัทรับสร้างบ้านก็ขอแนะนำทำเลที่ดีอยู่เย็นเป็นสุข ต้องดูที่ทิศของแสงแดดและสายลมดังนี้ครับ

เกรด A ได้สองอย่างทั้งลมและร่ม ที่แปลงนี้ทำเลดีสุดครับเพราะมีข้างบ้านช่วยบังแดดร้อนทางทิศ ตะวันตก และยังสามารถรับลมทางทิศใต้เป็นอย่างดี (เมืองไทยลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2 เดือน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 เดือน ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เดือนครับ)
เกรด B ได้สองอย่างทั้งลมและร่ม ที่แปลงนี้มีข้างบ้านช่วยบังแดดร้อนทางทิศตะวันตกและยังสามารถรับลมทางทิศใต้ได้
เกรด C ได้ลมแต่ร้อน ที่แปลงนี้ได้รับลมทางทิศใต้ แต่ก็โดนแดดร้อนทางทิศตะวันตก
เกรด D ได้ร่มแต่ไม่ได้ลม ที่แปลงนี้มีข้างบ้านช่วยบังแดดร้อนทางทิศตะวันตก แต่ก็โดนบังลมทางทิศใต้ครับ
เกรด E เสียทั้งสองอย่าง สุดๆครับโดนบังลมทางทิศใต้ แล้วยังโดนแดดร้อนทางทิศตะวันตกอีกครับ

รับออกแบบเเละก่อสร้างบ้าน คลิกดูแบบบ้าน
เจพี บิวเดอร์“สร้างทุกฝันด้วยความตั้งใจ”