แบบบ้าน3ชั้นทรงไทยประยุกต์

รายละเอียดแบบบ้าน 3 ชั้นทรงไทยประยุกต์

แบบบ้าน 3 ชั้นทรงไทยประยุกต์
ขนาดที่ดิน xx ตารางวา
ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง xxx ตารางเมตร
ประกอบด้วย
  พื้นชั้น 1
  – ที่จอดรถ x คัน
  – รับแขก +อาหาร x ห้อง
  – ห้องนอน x ห้อง
  – ห้องครัว x ห้อง
  – ห้องน้ำ x ห้อง
พื้นชั้น 2
  – ห้องนอน x ห้อง
  – ห้องครัว x ห้อง
  – ห้องน้ำ x ห้อง
พื้นชั้น 3
  – ห้องนอน x ห้อง
  – ห้องครัว x ห้อง
  – ห้องน้ำ x ห้อง
ราคาก่อสร้าง x,xxx,xxx บาท