วิธีการอ่านโฉนดที่ดิน

วิธีการอ่านโฉนดที่ดิน

วิธีการอ่านโฉนดที่ดิน 1. ระวาง เช่น4746 I 9474 - 0 หมายถึง แผ่นที่หลักแผ่น 4746 I ตรงตำแหน่ง ที่เส้น 94 ตัดกับเส้น 74 ตารางย่อยตารางแรก หมายเลข 0 9474 -0 นี่เป็นหมายเลขประจำตัวระวาง หรือตารางย่อยนั้นๆ 2. เลขที่ดิน เลขที่ดิน ของที่ดิน แปลงนั้นๆ เป็นเลขเฉพาะตัว จะไม่ซ้ำกับใคร ถ้าอยู่ในระวางเดียวกันคล้ายๆ กับเลขที่ของนักเรียน ในห้องหนึ่งๆ ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเขาจะลงเลข ในระวาง จากบนซ้าย ไปทางขวา แล้วค่อยๆ ไล่เรียงลงมาเรื่อยๆ กระทั่งถึง ล่างขวา 3. หน้าสำรวจ เลขที่ระบุถึงการ สำรวจรั้งวัดตำบลนั้นๆในครั้งที่ทำแผนที่ตำบลนั้น ซึ่งใช้กับ ช่างรังวัดแผนที่ 4. การอ่านรูปแผนที่ 4.1 ด้านบนของแผนที่ จะเป็นทิศเหนือเท่านั้น ที่เหลือ ก็ไล่ทิศเอาเอง 4.2 ระยะในแผนที่ จะขีดเส้นตรงหรือเส้นตามรูปที่ดินเป็น มาตราส่วน โดยมาตราส่วนจะระบุไว้สองแห่ง คือ ข้างบนซ้าย และ ข้างบนขวา ของรูปแผนที่ ทางซ้ายเป็น มาตราส่วนในระวาง ทางขวาเป็นมาตาราส่วนของรูปโฉนด เราใช้เฉพาะ มาตราส่วนของณูปโฉนด คือด้านบนขวา ให้ลองเอา ไม้บรรทัด วัดความยาวของด้านในด้านหนึ่งดู อ่านเป็น เซ็นติเมตร หากตัวเลขมาตาราส่วนเป็น 1: 1000 ถ้าวัดแล้วได้…...
Read More