การถมดินใช้ดินอะไรดี


ดินที่เราเห็นและคิดว่าเหมือนๆกัน แต่ที่จริงนั้นไม่เหมือนดังนั้นเวลาเราจะถมที่ควรเลือกด้วยว่าจะใช้ดินอะไรถึงจะเหมาะกับที่เราต้องการ

การถมบริเวณที่จัดสวนควรถมด้วยหน้าดิน เนื่องจากมีสารอาหารที่เหมาะกับการเติบโตของต้นไม้ และยังมีความหนาแน่นเหมาะกับการชอนไชของรากทำให้ช่วยการยึดเกาะได้ดี แต่หากต้องการความเรียบเพื่อปูสนามหญ้าอาจใช้ทรายขี้เป็ดทับหน้าอีกครั้ง (ไม่เกิน30 ซม.) เพราะในเนื้อทรายขี้เป็ดจะละเอียดมีอินทรีย์สารปนอยู่ทำให้สนามหญ้าราบเรียบ ไม่มีเศษหินหรือดินก้อนใหญ่ให้สะดุด
การถมบริเวณบ่อหรือหลุมควรใช้ทรายครับ เพราะทรายมีความละเอียดมากกว่าดินทำให้สามารถแทรกเข้าไปอยู่ในช่องว่างได้ทั่วถึง การทรุดตัวภายหลังจึงมีน้อย

การถมบริเวณที่เป็นถนนควรใช้ดินลูกรังพร้อมไปกับการบดอัดจะแน่นและทรุดตัวน้อย แต่ข้อเสียคือปลูกต้นไม้ไม่ได้
การถมที่ด้วยดินขุดที่ได้มาจากการเจาะเสาเข็มแล้วเอาดินขึ้นมาทิ้ง ดินชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเลน เมื่อปล่อยให้ยุบตัวจะเกิดการทรุดตัวมากจึงไม่เหมาะกับการนำมาถมที่